Affaldsskakt i nr. 8 – orientering

Formanden har bedt viceværten om at kontakte dansk affaldssug, så vi kan finde ud af hvad der giver lugtgenerne i de nederste etager i nr. 8. Vi håber, at de kan finde og afhjælpe problemet snarest. Bestyrelsen følger op på det efter ferien og emnet bliver sat på dagsordenen for vores næste bestyrelsesmøde i august.