PLADS TIL AT BO OG LEVE

Frederiks Plads er tegnet af C.F. Møller. Arkitektfirmaet er et af Skandinaviens førende med 90 års prisvindende projekter bag sig i Norden og resten af verden. De arbejder med projekter ud fra idealet om det enkle, det klare og det uprætentiøse.

ARKITEKTUREN

Bygningerne på Frederiks Plads er et kompromisløst arkitektonisk projekt med et materialevalg af højeste kvalitet.

Bygningerne fremstår med fuldmurede facader i danskproducerede, gule Petersens tegl, som matcher flere af de betydelige bygninger i området, blandt andet Banegården og de bevarede bygninger fra central-værkstederne.
Bygningernes arkitektur trækker klare materialereferencer til Frederiksbjerg og derved forankrer Frederiks Plads som en naturlig og integreret bydel.

OMRÅDET

Projektets centrale placering og pladsens gennemtænkte arkitektur skaber en perfekt sammenhæng mellem Frederiksbjerg, Midtbyen og Sydhavnen.

Frederiks Plads er indrettet som en bydel i byen, hvor bygningerne er placeret rundt om et indre torv med træer og græsarealer. Hensigten er at skabe et lyst og levende byrum for beboere, gæster og dem, der arbejder på Frederiks Plads.

Den centrale plads på Frederiks Plads er størrelse med Storetorv, hvilket giver mulighed for, at den kan bruges på mange forskellige måder. Både som forbindelse mellem Frederiksbjerg og Aarhus City og som bindeled til Sydhavnen via Kulbroen.

Selve pladsen er stor nok til at give Aarhus endnu et pusterum, et samlingssted eller en oplevelse. Pladsen er indrettet sådan, at der er skabt forskellige rum i mindre indrettede ”øer” til pauser, et aktivt caféliv, hygge, leg, shopping og møder mellem mennesker.

Fakta om FREDERIKS PLADS

  • 48.500 M2 SAMLET ETAGEAREAL
  • 150 BOLIGER
  • 35.000 M2 ERHVERV
  • 500 P-PLADSER
  • 5-19 ETAGER
  • BYGGEÅR 2017/18

Frederiks Plads er udviklet af NCC Property Development A/S i samarbejde med DOMIS koncernen.

Foto: Akvile Vinikaite I www.akvilecreative.com

Galleri

Bygningerne på Frederiks Plads er placeret sådan, at der ud mod Spanien og Værksmestergade ligger erhverv, mens der mod Jægergårdsgade og den sydlige ende af Værksmestergade ligger boliger.