Opsætning af varmelamper m.m. på altanerne

Bestyrelsen for Frederiks Plads 8 vil gøre opmærksomt på, at man i henhold til vedtægterne ikke må foretage ændringer på ejendommens ydre. Dette betyder at der ikke må opsættes udvendige antenner, paraboler, skilte, lysarmaturer, varmelamper og andre effekter på ejendommens facader og undersiden af altanerne. Alt skal overholde vedtægternes bestemmelser. Hvis man er i tvivl, så bedes man spørge bestyrelsen. I tilfælde af at der er monteret noget vil den enkelte lejlighed blive pålagt at bringe det tilbage i oprindelig stand.