Gangarealer på alle etager = brand- og flugtveje

Bestyrelsen gør opmærksom på husorden, hvori der står, at det kun i gangarealerne må forefindes dørmåtter og blomster i vindueskarmene;
“Af hensyn til brandveje og almindelig færden i fællesarealerne er det ikke tilladt at henstille effekter af nogen art. Cykler skal stilles i cykelrummene og andre effekter skal stilles i sit eget tremmerum eller opbevares i sin egen lejlighed. Det eneste der må forefindes i opgangene er dørmåtter og blomster i vindueskarmene, disse må dog ikke genere rengøringen.”
Derudover vil der være forsikringsgennemgang af ejendommen d. 2/10, hvor ejendommen og 13 lejligheder skal besigtiges. Derfor opfordrer bestyrelsen til, at alle gangarealer er i overensstemmelse med husorden og brandregler.