Orientering fra bestyrelsen

Elevatorer

Efter at vi har ventet på installation af elevatorstyring siden november måned, blev denne installeret i mandags. Desværre virkede den ikke helt efter hensigten, så montøren måtte ud en ekstra gang, for at få rettet det lidt til. Det betyder at styringen nu skulle virke efter hensigten, så når man rekvirerer en elevator ved tryk på knappen, så lyser knapperne til begge elevatorer, og den der først bliver ledig kommer til etagen hvor den er rekvireret fra. Vi håber så, at vi kan spare investeringen hjem, ved at vi kommer til at bruge mindre strøm fremover, da  mange havde fået en vane med at rekvirere begge elevatorer. Så alt i alt håber vi på at spare både penge og miljøbelastning.

Røggener i lejlighederne ind mod pladsen 
Der var torsdag den 7. marts mange lejligheder, som havde store gener pga. tobaksrøg fra ventilationssystemet. Det er absolut ikke tilfredsstillende, at der er gener fra vores ventilationssystem, og slet ikke når det påføres fra kilder, som faktisk burde kunne undgås. Bestyrelsen har derfor i løbet af dagen været i kontakt med ejeren af forretningslokalerne, som også er sælger af lejlighederne på Frederiks Plads 8, 16 og 26. De var hurtige til at love, at der straks vil blive sat ind med forbud mod rygning omkring luftindtaget til ventilationsanlægget. Vi blev også lovet, at det vil blive tydeligt markeret, så der ikke kan være tvivl om forbuddet fremover. Det skal bemærkes at hverken ejer af butikkerne eller bestyrelsen var blevet orienteret om hvor luftindtaget er placeret. Alle havde opfattelsen af, at der kun var luftsindtag ved opkørslen fra parkeringskælderen. Her har vi også fået opsat rygning forbudt skilte, så vi forhåbentligt kan holde vores boliger røgfrie fremover. Bestyrelsen opfordrer alle til at påtale overtrædelser af rygeforbuddene, så vi hjælpes ad med at gøre Frederiks Plads til et godt og sundt sted at bo.


Med venlig hilsen 
Bestyrelsen