Oplever du lugtgener i din lejlighed?

Det er vigtigt at vi her i juni og juli får information om hver eneste gang du oplever det, så vi sammen med Domis kan få konstateret hvorfra generne opstår.

Bestyrelsen skal derfor bede alle beboerne om straks at sende en mail til bestyrelsen (FP8bestyrelse@frederikspladsaarhus.dk), hvis de oplever lugtgener af nogen art fra ventilationen i lejligheden. Skriv derfor venligst følgende info til os: 

  • Hvilken lejlighed bor du i
  • Hvornår oplevede du lugtgener (dato og klokkeslæt – både fra og til tidspunkt hvis muligt, da flere meldinger lyder på 15-30 minutter)
  • Hvorfra oplevede du lugtgener (hvilket ventilationsudtag eller måske alle ventilationsudtag)
  • Beskriv lugtgenerne (mados, røg eller anden type lugt)
  • Hvis du på nogen måder oplever noget som kan være årsagen til generne, så vil vi gerne vide hvad du har konstateret, da vi p.t. ikke ved hvad vi leder efter.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen