Naboorientering fra NCC

Bestyrelsen har modtaget følgende informationsmateriale fra NCC omkring byggeriet på Frederiks Plads.