Orientering fra bestyrelsen

NCC har konstateret at der er utætheder i rørføringen på K1 ved udgang til P-kælder trappe. De vil hurtigst muligt få VVS’er til at udskifte disse, så vi ikke får vand på gangen igen.

Der pågår også en undersøgelse af regnvands nedløbsrør på den side af bygningen der vender ud mod arbejdsmarkedscentret. Dette bliver i de kommende uger, da der sker overløb når vi har kraftig regn.

Pillotering på det nye byggeri starter i uge 39 og må forventes at tage ca 5 uger, hvor der i perioden mellem 06:00 og 16:00 kan blive arbejdet hermed, dog ikke i weekenden.

Otis har oplyst at de starter med at renovere elevatorerne på Frederiks Plads torsdag i denne uge. De vil herefter renovere en elevator om ugen de næste 5 uger. Der startes på Frederiks Plads 8.

Der er rengøring af K3 P-kælder onsdag 21/8 fra kl 11:00 så det er vigtigt at der ikke holder biler der medens rengøringen foretages.

Mvh
Bestyrelsen Frederiks Plads 8.