Vandskader

Kære lejlighedsejere på Frederiks Plads, 
I forbindelse med den seneste tids storm og regnvejr er der konstateret flere vandskader i ejendommene på Frederiks Plads. NCC er gået i gang med udbedringen heraf, men vi vil gerne opfordre ejerne til at melde ind til vores administrator hvis der er vandindtrængning i lejligheder, så skader kan tilses/udbedres allerede nu hvor de er i bygningen.
Mvh
Bestyrelsen