Reparation/udskiftning af Postkasser, Frederiks Plads 8 – KUN fritstående stativ

Vedr. Frederiksplads 8 fra 4. sal til og med 8. sal adresserne 4-7 til og med 8-4 samt butikslejemål.

Da vores postkasser er blevet påkørt, har skadevolders forsikring nu klargjort udskiftning af de beskadigede postkasser til onsdag i uge 12, hvor håndværkerne går i gang fra morgenstunden.

Derfor skal vi have indsamlet SAMTLIGE nøgler til de berørte postkasser:

SENEST TIRSDAG DEN 17/3-2020 KL. 18:00

Alternativt skal postkassen stå åbn på dette tidspunkt.

Nøgler kan afleveres til bestyrelsens formand Tom Amby FP 8,7-3 (Postkassen) med TYDELIG ANGIVELSE AF LEJLIGHEDS ADRESSE PÅSAT NØGLE (må ikke kunne falde af ved normalt brug) Nøglen afleveres tilbage så snart udskiftningen er udført.

Hvis der er tvivl om noget så kontakt ejerforeningen på FP8bestyrelse@FrederiksPladsAarhus.dk

Konsekvenser ved manglende aflevering af nøgle / åbning af postkasse:

  1. Den pågældende ejer (kan evt. viderefakturere til lejer) kommer til at betale for tilkald af håndværkere (minimum 2), omkostninger til administration af indsamling af nøgler, samt omkodning / ny cylinder til egen postkasse, hertil kommer eventuelle andre ekstraomkostninger i forbindelse med udskiftning / reparation. Beløbet vil automatisk blive trukket af Vidar Ejendomme i forbindelse med næste opkrævning af fællesudgifter.
  2. Udskiftningen vil for alle blive udsat til det tidspunkt hvor håndværkerne kan udføre opgaven.
  3. Noter: Det bliver rigtigt dyrt at glemme!

Såfremt man vælger at lade postkassen stå åben den 17/3 – 18/3 vil cylinderen blive forsøgt flyttet fra nuværende postkasse til den nye, og postkassen vil blive efterladt åbenstående. Det er således ejer / beboers opgave selv at låse denne efter udført reparation / udskiftning.

Husk det nu – eller aflever nøgle så hurtigt som muligt, så husker bestyrelsen det for dig.

Mvh.
Bestyrelsen for Frederiks Plads 8

Denne skrivelse sendes til ejere fra Vidar Ejendomme, lægges i postkasser, lægges på www.FrederiksPladsAarhus.dk samt lægges på FB.