Påmindelse vdr. postkasserne

Bestyrelsen har nu modtaget få nøgler, ligesom nogle har åbnet for deres postkasse så håndværkerne kan komme til at skifte postkasserne ud på onsdag.

Derfor til dem som endnu ikke har fået afleveret nøgle: Husk det nu, bedre før end senere, det bliver IKKE udsat til trods for den situation Danmark befinder sig i, så vi må på det kraftigste anbefale at I får forholdt jer til vedlagte skrivelse som vi tidligere har udsendt.

Denne opfordring gælder til lejlighederne 4.7, 4,8 samt d., 6., 7., og 8 etage lejlighederne med tillæg af butikslejemålene.

Som vi har skrevet vil dem som ikke giver adgang til deres postkasse blive faktureret for de ekstra omkostninger dette medfører, samt de kommer selv til at stå for omkostningerne til at få deres postkasse reetableret!!!!

Bestyrelsen for Ejerforeningen Frederiks Plads 8