Vand i depotrummet på K1

Hej ejere og beboere på Frederiks Plads 8,

Som i nok har lagt mærke til gennem de sidste mange måneder, så har der været problemer med vand i depotrummet på K1.
NCC er bekendt med problemstillingen og de gør en række forsøg/tiltag for at lokalisere hvor problemet opstår og derefter udbedre dette.

Status lige nu er følgende:

  • Før ferien er forskellige forhold langs accurende ved nedkørslen blevet undersøgt (bl.a. oprensning)
  • Primo September bliver der lavet opgravning ved ende accudræn og søjler for kontrollere afslutnings forhold mv. under belægningssten i det område.
  • Hullet i loftet foran depotrum 8 4.6 vil blive lukket når problemet er lokaliseret og udbedret. Indtil bliver den brugt til at påvise om tiltag har en effekt.


Bestyrelsen sørger for at komme med en opfølgning når mere information modtages og der vil løbene blive fulgt op med NCC.