Opfriskning af fællesområder

Entréen på Frederiks Plads 8, trænger igen til en opfriskning, dette på trods af at det kun er 6 måneder siden at malerne sidst forlod Frederiks Plads 8. 
Derfor vil der være malere tilstede i bygningen fra uge 06 og fremad. 
Maleren starter med at male trappeopgangen, gangen på K1 og til sidst entréen. 
Når trappeopgangen males, må det forventes at den bliver spærret af i etaper, hvormed elevatoren skal benyttes som primære adgangsvej. 
En opfordring fra bestyrelsen til alle om at passe på døre, karme og vægge, så vi alle kan bo en præsentabel og flot bygning.