Tidsplan for færdiggørelse af terræn

Grundejerforeningen modtaget vedlagte tidsplan fra NCC vedrørende færdiggørelse af terræn omkring bygning DE