Varsling omkring opstart af byggeri på Frederiks Plads

I forbindelse med opstarten på Frederiks Plads Bygning F+M vil vi orientere om de indledende arbejder. Første del af arbejde på pladsen opstartes d. 09-08-2021 og forventes at være afsluttet d. 23-08-2021, i hvilken periode pælene etableres. Herefter vil pælene blive testet 4 uger senere. Arbejdet udføres i tidsrummet i hverdagene mellem kl. 07:00-18:00, samt lørdage mellem 07:00-14:00 i henhold til Aarhus Kommunes standardvilkår for byggeri.