Vigtig besked til alle der parkerer på K3, efter vandskade mandag

Frederiks Plads, K3- XX, Aarhus C.

NCC har bestilt fejning af parkeringskælderen på tirsdag. Fejebilen kommer tirsdag den 24. august 2021 kl. 08.00.I bedes derfor finde et andet sted at parkere, hvis jeres plads skal fejes. NCC kan desværre ikke hjælpe med at anvise alternative p-pladser.

Bestyrelsen gør opmærksom på at det er vigtigt at finde alternativ parkering, da der ikke vil blive rengjort på jeres P-pladser, hvis NCC ikke kan komme til at feje på alle pladser samtidigt. Vi har ligeledes anmodet Grundejerforeningen om at få rengjort på gangarealet fra midten af K3 til døren ind til trappetårnet ved nr. 8, samt trapper/elevator op til K1.