Varsling omkring test af pæle på Frederiks Plads

Hercules Fundering vil i løbet af september teste de 2 borede pæle. Testene forventes udført fra mandag d. 13. september og to uger frem. Testene tager forventeligt 48 sammenhængende timer per styk. Under testene vil der være 2-3 medarbejdere på pladsen, som observerer testene. Der vil kunne være mindre aktivitet på pladsen uden for almindelig arbejdstid, men dette vil være ikke-støjende. Vi vil gerne gøre opmærksom på, at det er tilladt at arbejde uden for normal arbejdstid, så længe det er ikke-støjende.