Diverse – Frederiks Plads 8

Orienteringsbrev fra bestyrelsen – maj 2018

Gebyret ved fra- og tilflytning/ejerskifte:

Der er i ejendommens budgetter ikke regnet med istandsættelse af skader i forbindelse med ind og udflytninger. I en ejendom som denne med 64 lejligheder, vil der jævnligt være flytninger, hvilket vil give en del slidtage på ejendommens fællesarealer. For at kunne opretholde det pæne udtryk og vedligeholdelse af fællesarealerne, vil der blive opkrævet følgende gebyrer:

Ved ejerskifte betaler både sælger og køber et gebyr på kr. 1.000,- til ejerforeningen.

Ved fra- og tilflytning, for enten en lejlighed eller et erhvervslokale der er udlejet, opkræves ejeren af matriklen et gebyr på kr. 2.000,- til ejerforeningen.

De indkomne gebyrer vil i ejendommens regnskab blive afsat som en hensættelse til istandsættelse af fællesarealerne, specielt opgange og elevatorer.

Navneskilte og nøgler: 

Navneskilte på postkasse og ved indgang til den enkelte lejlighed, må kun opsættes af bestyrelsen, for at opretholde ensartet udseende. Dette er naturligvis gratis. Alle henvendelser om ændring af navneskilte, skal ske af ejeren af den enkelte lejlighed. Derfor sendes anmodning til ejendommens administrator.

Ved uhensigtsmæssigt påklistret navn på egen postkasse eller navneskilt ved døren (uden bestyrelsens godkendelse), vil den enkelte beboer blive bedt om at fjerne disse. Er dette ikke sket inden 14 dage, vil der blive opkrævet et gebyr på kr. 400,- for at bestyrelsen/viceværten gendanner det oprindelige udtryk.

Ekstra nøgler og brikker, kan bestilles hos ejendommens administrator. Se adresseliste. Nøgler og brikker er en del af ejendommens nøglesystem, og det er den enkelte ejers ansvar at opbevare disse forsvarligt for at sikre tryghed for adgangen til ejendommen. Hvis dette mod forventning ikke overholdes/ groft tilsidesættes, vil omkostningerne til en udskiftning af ejendommens låsesystem pålægges den enkelte ejer, som er ansvarlig for nøgler og brikker til den lejlighed som forårsager nødvendigheden af en udskiftning af låsesystemet. Ejerforeningen opfordrer derfor ejere til at sikre overdragelse af nøgler og brikker i forbindelse med udlejning eller salg/køb af lejligheder i ejendommen. Derfor skal defekte / knækkede nøgler altid afleveres så disse kan registres som destruerende i nøgleregistreringen. Prisen for udskiftning / anskaffelse af nøgler og brikker er den til enhver tid gældende pris hos ejendommens administrator.

Nej tak til reklamer: 

Er du ny beboer, skal du være opmærksom på at et “Nej tak til reklamer” skilt på postkassen følger beboer og ikke lejligheden. Dvs. at du skal kontakte PostNord og bestille et nyt klistermærke, hvis du ikke vil have reklamer i din postkasse.

Smækker låsen ikke?

Hvis man har problemer med at smække sin hoveddør, da låsen kan være for stram til at blive smækket, kan man gnide stearin på låsen, så kan man smække døren uden væsentlig modstand.